Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: REAL DECRETO 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica

Objecte: Aquest Reial decret aprova el Reglament de la Planificació Hidrològica. Es dona compliment a les obligacions establertes a la Llei d'Aigües i a la Directiva 2000/60/CE i se substitueix el Reglament de l'Administració Pública de l'Aigua i de la Planificació Hidrològica.

El reglament es refereix exclusivament a la planificació hidrològica i no es despleguen els aspectes corresponents a l'Administració pública de l'aigua. La redacció del reglament té en compte els canvis esdevinguts amb l'aprovació de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.

Data en què entra en vigorL'endemà de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 162, de 7 de juliol de 2007.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)